top of page

טיפל ממוקד קשר לאנשים להט''בים והוריהם

"מחוץ לארון, בתוך המשפחה" הינה יוזמה שמוקדשת לעזור להורים ובני משפחה אחרים להתמודד עם, ואף לקבל את, האוריינטציה המינית ו/או הזהות מגדרית של ילדיהם.  במסגרת היוזמה, אנו מציעים טיפול משפחתי  מבוסס התקשרות – ללא עלות – בקליניקות בתל-אביב, באר-שבע, ובבית זית (על יד ירושלים). המטרה העיקרית של הפרויקט היא לעזור למשפחות לשמור על קשרים אוהבים, תומכים ומכבדים. בנוסף, אנו מתבוננים בתהליך הטיפול ומודדים את תוצאותיו וזאת על מנת לשפר ולהציע את הטיפול הטוב ביותר.

לתאור יותר מפורט של הטיפול, ניתן ללחוץ על האייקון (כפתור) למטה.

 

למעוניינים ניתן ליצור קשר עם פרופ' גארי דיימונד: gdiamond@bgu.ac.il  טל: 052-5793090

 

טיפול משפחתי מבוסס התקשרות

טיפול משפחתי מבוסס התקשרות (Diamond, Diamond & Levy, 2014) הינו טיפול קצר מועד שפותח על מנת לטפל במתבגרים אובדניים ודיכאוניים.  השורשים של ABFT הם בטיפול משפחתי מבני (Minuchin, 1974), טיפול משפחתי רב-מימדי (Liddle, Dakof & Diamond, 1991), וטיפול ממוקד רגשות (Johnson & Greenberg, 1992). הטיפול ניזון ממחקר על התפתחות והתקשרות בגיל ההתבגרות.  על בסיס ממצאים אמפיריים המראים שתהליכים שליליים בתוך המשפחה (כגון קונפליקט, נתק) מגבירים את הסיכון לאובדנות ודיכאון ושתהליכים חיוביים בתוך המשפחה (כגון תמיכה, הענקת אוטונומיה פסיכולוגית) שומרים מפני אובדנות ודיכאון, המטרה העיקרית של הטיפול היא בניית או שיקום הקשר בין המתבגר להורה.   שני מחקרים קליניים מבוקרים הראו ש-ABFT אפקטיבי יותר מאשר הטיפול הרגיל הניתן בקהילה. ABFT נמנה ברשימת הטיפולים נתמכי ראיות. לתאור יותר מפורט של הטיפול, ניתן ללחוץ על האייקון (כפתור) למטה.

 

 

 

 

לקבלת מידע לגבי הכשרות ב-ABFT בישראל או באירופה, ניתן לפנות לפרופ' גארי דיימונד: gdiamond@bgu.ac.il 

טל. 052-5793090

 

bottom of page