top of page
shutterstock_1870617913.jpeg

 מזדה כ-להטב"ק?
מעל גיל 20?
מרגיש.ה שההורים מתקשים לקבל את זהותך?
לפעמים חש.ה דיכדוך או חרדה? 

כחלק מפרוייקט מחקרי משותף שנערך על ידי אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת ייל שבארה"ב, אנו מעניקים טיפול רגשי מקוון בן 16 מפגשים ללא עלות, עבור בוגרות.ים צעירות.ים להטב"קים והוריהן.ם המתקשים לקבל את זהותם המגדרית או את נטייתם המינית של ילדיהם.

 

במסגרת המחקר אנו מספקים טיפול בשתי שיטות מובילות ומבוססות מחקר לטיפול בא.נשים להטב"קים והוריהן.ם הלא מקבלים. אחד הטיפולים הוא טיפול משפחתי ממוקד התקשרות עבור להטב"קים (ABFT-SGM; Diamond & Borochovitz-Zamir, 2023). הטיפול השני הינו טיפול פרטני קוגניטיבי התנהגותי המותאם לא.נשים להטב"קים (Pachankis et al., 2019; 2020). שתי שיטות הטיפול נמצאו יעילות במחקרים קודמים והמשתתפות.ים במחקר זה יוקצו באופן אקראי לאחת מהן. 

הפרויקט מיועד לבוגרות.ים צעירות.ים בנות ובני 20 או יותר, שיצאו מהארון בפני הוריהן.ם לפני שנה לפחות, אך עדיין מרגישות.ים כי לפחות אחד מההורים לא לחלוטין מקבל את זהותןם המינית ו/או את נטייתןם המגדרית. הטיפול מתאים לא.נשים אשר מרגישות.ים שחוסר הקבלה מצד ההורים שלהן.ם משפיע באופן שלילי עליהן.ם ועל מערכת היחסים שלהן.ם עם ההורים.

 

מכיוון שהמחקר ממומן על ידי הקרן הישראלית למדע (ISF), הטיפול ניתן בחינם. משתתפות.ים מתבקשות.ים למלא שאלונים לארוך תקופת המחקר. פגישות הטיפול מתקיימות דרך זום. למידע נוסף ובדיקת האתמה ראשונית, לחצו על הכפתור מטה.

לפרטים נוספים או שאלות ניתן לפנות אלינו abftcbt@bgu.ac.il

bottom of page